Przejdź do treści

Szkolenie „System językowy „Słowik”: idea, budowa, personalizacja. Wspomaganie rozwoju języka użytkowników AAC”

Tryb szkolenia: on-line, na platformie Zoom, w niewielkiej grupie pozwalającej na aktywne uczestnictwo, z założeniem ciągłej obecności uczestników przez kamerą video.

Opłata: 1200 pln. Obejmuje 17 h szkolenia oraz dwie wersje pakietu tablic wykonanych w programie BM&SDP: „Słowik Mai” oraz „Słowik Arka”. Umowa gwarantuje możliwość formalnego, nieodpłatnego przekazywania „Słowika” kolejnym użytkownikom AAC/ich rodzinom pod warunkiem spersonalizowania pakietu i podpisania pisemnej umowy sublicencji (wzór umowy sublicencyjnej będzie Państwu dostarczony). Cena szkolenia nie obejmuje programu BM&SDP w wersji 6.0. Jest on niezbędny, by ze „Słowika” korzystać i uczestniczyć w pełni w szkoleniu. Potrzebny będzie co najmniej do wykonania ćwiczeń w ramach pracy własnej. Osoby chętne uczestnicząc w szkoleniu mogą jednocześnie na bieżąco wypróbowywać omawiane opcje, muszą wówczas dysponować 2 komputerami – jednym do połączenia Zoom, drugim – z BM SDP i Słowikiem, jednak nie jest to praktyka konieczna.

Termin i czas: szkolenie rozłożone jest na 2 dni w proporcji 9h +8h, lub 3 dni w proporcji 9h + 4h + 4h (godziny tzw. szkolne, do tego czas przerw). Pomiędzy częścią 1. i 2./3. następuje czas na pracę własną z programem (zajmuje ok. 3h). Najbliższe szkolenie odbędzie się w trybie trzydniowym, w następujących dniach:

 • sobota, 14 września 2024 od 9:00 do 17:15 (w tym 2 przerwy 15 min i jedna (środkowa) 45 min)
 • czas na pracę własną
 • poniedziałek, 23 września 2024 od 18:00 do 21:15 (w tym 1 przerwa 15 min)
 • wtorek, 24 września 2024 od 18:00 – 21:15 (w tym 1 przerwa 15 min)


Nabór na szkolenie jest otwarty.

Organizacja zapisów i uczestnictwa:

 1. pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby już zapisane na listę oczekujących,
 2. osoba chętna zgłasza się poprzez formularz zgłoszeniowy tutaj: https://forms.gle/WeRR69qSPyv5HXtcA
 3. prAACownia zawiadamia o przyjęciu zgłoszenia, a kiedy termin jest wyznaczony – wysyła informację zwrotną mailem o kwalifikacji na szkolenie; jeśli jest miejsce – przesyła też w załączniku maila umowę i pozostałe dokumenty, w tym prośbę o dane do faktury (jeśli są inne, niż wpisano w umowie) i zgodę RODO,
 4. osoba zaproszona czyta, a w przypadku akceptacji podpisuje umowę, przesyła mailem jej skan lub fotografię do prAACowni najpóźniej 72 h od jej otrzymania. Oryginał umowy w dwóch egzemplarzach oraz podpisaną zgodę RODO przesyła pocztą tradycyjną na adres prAACowni. Brak odpowiedzi mailem w czasie 72 h jest traktowany jak rezygnacja ze szkolenia. Tym nie mniej jeśli ktoś z powodów losowych musi zrezygnować na tym etapie – proszony jest o możliwie szybkie poinformowanie prAACowni, by uwolnić miejsce dla innych starających się o udział,
 5. umowa sublicencji (nazwana ” umową dla podopiecznego”) na tym etapie jest tylko do wglądu, nie trzeba nic z nią robić, wystarczy się zapoznać.
 6. po otrzymaniu zeskanowanej umowy mailem prAACownia wystawia fakturę i przesyła ją tą samą drogą. Po otrzymaniu wpłaty w przeddzień szkolenia przesyła link do materiałów szkoleniowych, tj. do instrukcji, do pakietów tablic, które należy ściągnąć i rozpakować, a także link do spotkania on-line, na platformie Zoom,
 7. odbywa się szkolenie. Po jego zakończeniu prAACownia przesyła każdemu z uczestników pocztą tradycyjną zaświadczenie o uczestnictwie oraz podpisany oryginał umowy oraz licencji.

Ad faktur: możliwe jest uzyskanie dwóch faktur – np. rozłożenie płatności pomiędzy dwóch płatników. W razie takiej konieczności – proszę opisać zapotrzebowanie w mailu.