Przejdź do treści

Początek

Nazywam się Alina Smyczek.
Pięknie witam w prAACowni!

PrAACownia to miejsce (w głowie i w sercu), gdzie uważnie myśli się
o ludziach, którzy nie mogą słowami wyrazić tego, co czują i myślą.

Nie mówią w ogóle.
Jeszcze nie mówią.
Ciągle nie mówią.
Za wolno uczą się mówić.
Nie chcą mówić.
Chcą, ale nie mogą mówić.
Mówią, ale nie to, o co im naprawdę chodzi.
Mówią, ale nikt ich nie rozumie.
Mówią, ale zbyt mało, by wyrazić myśli.
Przestali mówić.
Nigdy nie mówili.
Nigdy nie będą mówić.
Może będą mówić.

Potrzebują AAC: alternatywnej i wspomagającej komunikacji. Potrzebują pomocy: wiedzy, doświadczenia, współpracy, rozwiązań indywidualnych i systemowych, czyjejś pasji – by trudności w mówieniu nie wyłączyły ich z aktywnego i satysfakcjonującego życia.