Przejdź do treści

System komunikacji językowej „Słowik”

„Słowik” to zbiór rozwiązań dotyczących cech wizualnych, nawigacji, pragmatyki komunikacyjnej, organizacji słownictwa i gramatyki języka polskiego, zastosowany do stworzenia pakietu tablic dynamicznych dla użytkowników AAC, którzy potrzebują dostępu do języka uniwersalnego. Język uniwersalny – pozwala tworzyć dowolne, także wcześniej nie modelowane wypowiedzi na dowolny temat.

„Słowik” może stać się odpowiednim narzędziem dla dziecka/osoby która:

  • ma intencję komunikacyjną i napęd do komunikacji,
  • rozumie, że znaki graficzne służą do przekazywania pragnień, myśli, informacji,
  • miewa różne akty/zamiary komunikacyjne (jest gotowa uczyć się nie tylko prosić i odmawiać, ale w perspektywie rozwojowej realizować także inne akty komunikacji)
  • w perspektywie rozwojowej będzie wychodzić poza „tu i teraz”: rozmawiać o zdarzeniach, które były, będą, lub toczą się poza miejscem aktualnego przebywania osoby korzystającej z AAC,
  • rozumie, że niekiedy zachodzi konieczność stworzenia 2-elementowych wypowiedzi, by być zrozumianym; łączy znaki w wypowiedzi,
  • operacyjnie – jest w stanie skorzystać z urządzenia do komunikacji (tabletu), gdzie na ekranie jest ok. 40 elementów. Preferowane sposoby dostępu do „Słowika” to: dostęp bezpośredni (palcem, wskaźnikiem, joystickiem lub poprzez eyetracker). Możliwe jest używanie „Słowika” przez skanowanie, ale proces znacznie straci na funkcjonalności.

System językowy „Słowik” jest rozwiązaniem autorskim i podlega ochronie praw. Opracowałam go, wykonałam, testowałam i modyfikowałam przez 9 ostatnich lat. Powstał w odpowiedzi na potrzebę narzędzia, które pozwoli poprowadzić młodego użytkownika AAC przez kolejne stopnie rozwoju kompetencji komunikacyjnych i językowych, od wypowiedzi 2-elementowych do pełnych zdań na dowolny temat i użycia pisma. „Słowik” z powodzeniem służy już kilkunastu użytkownikom AAC, a funkcjonalność systemu codziennie się potwierdza. Aktualne wersje pozwalają na budowanie zrozumiałych i w większości poprawnych gramatycznie wypowiedzi, a także na dynamiczne uczestnictwo w interakcjach. Pojawią się kolejne, jeszcze bardziej zaawansowane wersje.

Zasady zebrane w „Słowiku” można częściowo stosować budując drukowane i elektroniczne narzędzia do komunikacji w różnych programach/aplikacjach. Spośród tych istniejących na polskim rynku na dziś dzień tylko program Boardmaker & Speaking Dynamically Pro pozwala z powodzeniem zastosować cały wspomniany wachlarz rozwiązań w praktyce. Tak więc aktualnie „Słowik” wymaga urządzenia z systemem Windows oraz oprogramowaniem BM & SDP w wersji 6.0. Można używać go za pośrednictwem eyetrackera. UWAGA! Najnowsza wersja Boarmakera (BM7) na tym etapie nie ma wszystkich funkcji pozwalających na korzystanie ze Słowika.

Pakiet tablic „Słowik” jest rozpowszechniany jako materiał szkoleniowy dla uczestników szkolenia „System językowy Słowik: idea, budowa i personalizacja. Wspomaganie rozwoju języka użytkowników AAC”. Szkolenie ma formułę on-line. Trwa 14 godzin i rozłożone jest na 2 lub 3 dni (8 + 6 lub 8 + 3 + 3h). Po szkoleniu uczestnik może korzystać ze Słowika na podstawie licencji przekazanej umową.

Opis szkolenia tutaj.