Przejdź do treści

DAGG-2 po polsku

Aby ułatwić ocenę i planowanie rozwoju umiejętności osób używających AAC – przydatna jest wiedza, doświadczenie oraz praca zespołowa. Niewątpliwie proces ten usprawniają gotowe narzędzia. W anglojęzycznych środowiskach od 2014 roku chętnie używany jest kwestionariusz DAGG-2 skonstruowany na bazie koncepcji czterech kompetencji komunikacyjnych osób korzystających z AAC wg prof. Janice Light. Właścicielem i instytucją upowszechniającą to narzędzie jest Tobii Dynavox, znana w środowisku firma produkująca technologie na rzecz użytkowników AAC. Za zgodą Tobii Dynavox niniejszym z satysfakcją oddaję środowisku AAC w Polsce polską adaptację narzędzia DAGG-2, wykonaną przeze mnie z najwyższą starannością i skonsultowaną przez Autorytety. Korzystanie z DAGG-2 jest darmowe. Życzę wszystkim jego użytkownikom zapału do nieustannego podnoszenia jakości komunikowania się osób, które pozostają pod Państwa opieką. Liczę także na to, że fakt udostepnienia DAGG-2 wspomoże nie tylko placówki wspierające osoby niemówiące w każdym wieku, ale także pobudzi środowiska akademickie i zachęci je do działań w obszarze komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Kraków, wrzesień 2023